ლექსიკოგრაფიის ცენტრის 25-წლიანი ისტორია

„ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“ 1995 წელს დაარსდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან. ცენტრის დაარსება უკავშირდება „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ გამოცემის დაწყებას. 1995 წლის ნოემბერში გამოვიდა „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ პირველი ტომი, 6 000 სიტყვა-სტატია ასო A-ზე.
2011 წელს „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“ საუნივერსიტეტი ცენტრი გახდა.

„ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ არსებობის 25 წლის განმავლობაში შემდეგი პროექტები განხორციელდა:

I გამოიცა: „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ 14 ტომი და მისი ონლაინვერსია განთავსდა ინტერნეტში (110.000 სიტყვა-სტატია);
„ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი“ (30.000 სიტყვა-სტატია);
„ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინლექსიკონი“ (10.000 სიტყვა-სტატია);
ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინლექსიკონი (23.000 სიტყვა-სტატია);
ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ონლაინლექსიკონი (18.000 სიტყვა-სტატია);
გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინქრესტომათია;
მარჯორი უორდროპის „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“; 
ბარბარიზმების ონლაინლექსიკონი.

სრულად

თინათინ მარგალიტაძე

ლექსიკოგრაფიის ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელი

რედაქტორები

გიორგი მელაძე - „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ უფროსი რედაქტორი. ხუნდაძე გელა - „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ უფროსი რედაქტორი. მაია დავლიანიძე - „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ რედაქტორი. ნათია კვერნაძე - „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ რედაქტორი.
დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი
ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი
ინგლისურ-ქართული სამხედრო ლექსიკონი
ლექსიკოგრაფიის ცენტრის 25-წლიანი საქმიანობის ანგარიშს ვიწყებთ „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონით“. ლექსიკონის მასალის რედაქტორად, ბატონი არიანე ჭანტურიას რეკომენდაციით, ინგლისური ფილოლოგიის კათედრამ 1985 წელს მიმიწვია.


სრულად

2019 წელს ლექსიკოგრაფიის ცენტრმა წიგნად გამოსცა „ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი“. ლექსიკონი მოიცავს 1106 ნაბეჭდ გვერდს და 30 000 ყველაზე ხშირად ხმარებულ ინგლისურ სიტყვას.

 

სრულად

2010 წელს ინტერნეტში გამოვაქვეყნეთ ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინლექსიკონი (https://mil.dict.ge). ლექსიკონი ჩვენმა გუნდმა შეადგინა 2009 წელს თავდაცვის სამინისტროს დაკვეთით.

სრულად

ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონი

ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი

გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების
ონლაინ-ქრესტომათია ლექსიკონებითა და გრამატიკული ცნობარებით

ჩვენი მომდევნო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით შეიქმნა, რისთვისაც ფონდის მადლობელი ვართ.

ეს ლექსიკონია „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინლექსიკონი“.

სრულად

2014 – 2016 წლებში ლექსიკოგრაფიის ცენტრი მუშაობდა ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ონლაინ-ლექსიკონზე. პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად

1993-1994 წლებში დამევალა თსუ ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისათვის მომემზადებინა სალექციო კურსები საგნებში: „ინგლისური ენის ისტორია“ და „გერმანიკული ფილოლოგიის საფუძვლები“.

 

სრულად

ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესი
ლექსიკოგრაფიის ცენტრის მიერ ჩატარებული სხვა კონფერენციები
მარჯორი უორდროპის „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“

2016 წელს ლექსიკოგრაფიული ცენტრი იყო ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის ორგანიზატორი. კონგრესის 150 დელეგატი წარმოადგენდა 40 ქვეყანას და 4 კონტინენტს.

სრულად

2018 წლის მაისში დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დაარსების 70 წლისთავი აღინიშნა, რომლის ფარგლებშიც ბევრი საინტერესო ღონისძიება ჩატარდა.


სრულად

მარჯორი უორდროპს საქართველოში უპირატესად იცნობენ როგორც შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსნის“ მთარგმნელსა და ჩვენი ქვეყნის დიდ მეგობარს.

 

სრულად

მოძრაობა „არა ბარბარიზმებს!“

 

მოძრაობა „არა ბარბარიზმებს!“ 2016 წელს დაარსდა.

ამ მოძრაობის ფარგლებში ბევრი საინტერესო აქცია, კონკურსი, საჯარო ლექცია ჩატარდა

სრულად

 

 

დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია