მაია დავლიანიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ რედაქტორი;

Curriculum Vitae


სამუშაო გამოცდილება


წლები

2020 -

თანამდებობა

რედაქტორი

ორგანიზაციის დასახელება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრი“

წლები

2011 - 2020

თანამდებობა

რედაქტორი

ორგანიზაციის დასახელება

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“

წლები

2006-2011

თანამდებობა

დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის ტერმინოლოგიური კომისიის რედაქტორი

ორგანიზაციის დასახელება

თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“

განათლება

წლები                 1989-1995
სპეციალობა         ბიოლოგია, ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის   
სპეციალობა
უმაღლესი            თსუ, ბიოლოგიური ფაკულტეტი
სასწავლებელი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო: დარგობრივი ლექსიკოგრაფია, ელექტრონული ლექსიკოგრაფია, კორპუსის ლინგვისტიკა.

საგრანტო პროექტები:

  • გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინქრესტომათია ლექსიკონებითა და გრამატიკული ცნობარებით“. 2017-2019 წლები. (მ. დავლიანიძე - რედაქტორის ასისტენტი). შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
  • ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ელექტრონული და ონლაინლექსიკონი“. 2014-2016 წლები. (მ. დავლიანიძე - ტექნიკური რედაქტორი). შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
  • ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინლექსიკონი“. 2012-2014 წლები. (მ. დავლიანიძე - ერთ-ერთი შემდგენელი). შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
  • ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინლექსიკონი“. 2009 (მ. დავლიანიძე - ასისტენტი). საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

პარალელური კორპუსი

  • „ინგლისურ-ქართული პარალელური კორპუსი“. (მ. დავლიანიძე - პროექტის კოორდინატორი). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (https://corp.dict.ge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია