გელა ხუნდაძე

www.dict.ge; mil.dict.ge; bio.dict.ge; www.techdict.ge

ხუნდაძე გელა – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ უფროსი რედაქტორი.

1995 წლიდან „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ დარგობრივი ტერმინოლოგიის რედაქტორი (დღეისათვის გამოქვეყნებულია ლექსიკონის 14 ტომი; ინტერნეტში ატვირთულია ლექსიკონის ონლაინ-ვერსია, რომელიც 110 000 სიტყვა-სტატიას მოიცავს – www.dict.ge). „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინ-ლექსიკონის“ (10 000 სიტყვა-სტატია – http://mil.dict.ge), „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონისა“ (23 000 სიტყვა-სტატია –  http://bio.dict.ge) და „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ონლაინ-ლექსიკონის“ (18 000 სიტყვა-სტატია - http://tech.dict.ge) ერთ-ერთი შემდგენელი.

გელა ხუნდაძემ დაამთავრა მოსკოვის ავტომექანიკური ინსტიტუტის შიგაწვის ძრავას ფაკულტეტი სპეციალობით ინჟინერ-მექანიკოსი.

Curriculum Vitae

სამუშაო გამოცდილება

1990 - 1993  სოხუმის სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი. მასალათა გამძლეობის კათედრის ლაბორანტი.

1995 - 1996  თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ დარგობრივი ტერმინოლოგიის რედაქტორი.

1997 - 2000   თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ტერმინოლოგიური კომისიის რედაქტორი.

2001 - 2006   თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული ლექსიკოგრაფიის ცენტრის. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ტერმინოლოგიური კომისიის უფროსი რედაქტორი.

2006 - დღემდე    თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ უფროსი რედაქტორი. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ სამეცნიერო ტერმინოლოგიის რედაქტორი.

განათლება

1982 - 1989    მოსკოვის ავტომექანიკური ინსტიტუტი, МАМИ. შიგაწვის ძრავას ფაკულტეტი. სპეციალობა: ინჟინერ-მექანიკოსი (დიპლომი РВ № 500446).

საგრანტო პროექტები

 • „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ელექტრონული და ონლაინ-ლექსიკონი“. 2014 – 2016 (გ. ხუნდაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონი“. 2012 - 2014 (გ. ხუნდაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ლექსიკონი“. 2009. (გ. ხუნდაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი). საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

პუბლიკაციები

ა. ბეჭდური გამოცემები:

 • თ. მარგალიტაძე (რედაქტორი), გ. მელაძე, გ. ხუნდაძე, შ. აფრიდონიძე, ნ. კვერნაძე, ხ. გურიელი. „ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი“

     (30 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2019.

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XIV ტომი, ასო P (7 000 სიტყვა-სტატია).  თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2012 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XIII ტომი, ასო O (5 300 სიტყვა-სტატია).  თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2008 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XII ტომი, ასო N (4 200 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2006 წ.
 • ამირეჯიბი რ., აფრიდონიძე შ., ბროერსი ლ., მარგალიტაძე თ., რეიფილდი დ. (მთავარი რედაქტორი), ჩხაიძე ლ., ჭანტურია ა. „დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი“ (140 000 სიტყვა-სტატია). გამომც. „გარნეტი“. ლონდონი, 2006 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XI ტომი, ასო M (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2003 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, X ტომი, ასოები J,K,L (6 700 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2001 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, IX ტომი, ასო I (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თბილისი, 1999 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VIII ტომი, ასო H (5 800 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VII ტომი, ასო G (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VI ტომი, ასო F (6 300 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1997 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, V ტომი, ასო E (5 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1997 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, IV ტომი, ასო D (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.

ბ. ონლაინ-ლექსიკონები:

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი“ (110 000 სიტყვა-სტატია). www.dict.ge.  თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2010 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ონლაინ-ლექსიკონი“ (18 000  სიტყვა-სტატია). http://techdict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი.  თბილისი,  2015 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ფორაქიშვილი ნ. (რედაქტორი), ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონი“ (23 000  სიტყვა-სტატია).  http://bio.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი.  თბილისი,  2013 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინ-ლექსიკონი“ (10 000  სიტყვა-სტატია). http://mil.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი.  თბილისი,  2009 წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2020 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია