გელა ხუნდაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ უფროსი რედაქტორი.

Curriculum Vitae


სამუშაო
გამოცდილება

1995 - 1996
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ დარგობრივი ტერმინოლოგიის რედაქტორი.

1997 - 2000   თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ტერმინოლოგიური კომისიის რედაქტორი.

2001 - 2006   თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ტერმინოლოგიური კომისიის უფროსი რედაქტორი.

2006 - 2020    თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ უფროსი რედაქტორი. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ სამეცნიერო ტერმინოლოგიის რედაქტორი.

2020 -
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ უფროსი რედაქტორი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო: დარგობრივი ლექსიკოგრაფია, ორენოვანი ლექსიკოგრაფია, ელექტრონული ლექსიკოგრაფია,  სასწავლო ლექსიკოგრაფია.

საგრანტო
პროექტები

 • „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ელექტრონული და ონლაინლექსიკონი“. 2014 – 2016 (გ. ხუნდაძე – ერთ-ერთი შემდგენელი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინლექსიკონი“. 2012 - 2014 (გ. ხუნდაძე – ერთ-ერთი შემდგენელი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინლექსიკონი“. 2009. (გ. ხუნდაძე – ერთ-ერთი შემდგენელი). საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

პუბლიკაციები

. ბეჭდური გამოცემები:

 • თ. მარგალიტაძე (რედაქტორი), გ. მელაძე, გ. ხუნდაძე, შ. აფრიდონიძე, ნ. კვერნაძე, ხ. გურიელი. „ინგლისურ-ქართულისასწავლოლექსიკონი“ (30 000 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2019.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, XIV ტომი, ასო P (7 000 სიტყვა-სტატია).  თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2012 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, XIII ტომი, ასო O (5 300 სიტყვა-სტატია).  თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2008 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, XII ტომი, ასო N (4 200 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2006 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, XI ტომი, ასო M (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2003 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, X ტომი, ასოები J,K,L (6 700 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2001 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, IX ტომი, ასო I (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თბილისი, 1999 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VIII ტომი, ასო H (5 800 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 1998 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, VII ტომი, ასო G (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 1998 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, VI ტომი, ასო F (6 300 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 1997 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, V ტომი, ასო E (5 000 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 1997 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, IV ტომი, ასო D (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 1996 წ.

. ონლაინლექსიკონები:

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „დიდიინგლისურ-ქართულიონლაინლექსიკონი“ (110 000 სიტყვა-სტატია). www.dict.ge.  თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2010 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-რუსულ-ქართულიტექნიკურიონლაინლექსიკონი“ (18 000  სიტყვა-სტატია). http://techdict.ge. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“.  თბილისი,  2015 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ფორაქიშვილი ნ. (რედაქტორი), ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინლექსიკონი“ (23 000  სიტყვა-სტატია).  http://bio.dict.ge. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“.  თბილისი,  2013 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულისამხედროონლაინლექსიკონი“ (10 000  სიტყვა-სტატია). http://mil.dict.ge. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“.  თბილისი,  2009 წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია