მარჯორი უორდროპის „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“

მარჯორი უორდროპს საქართველოში უპირატესად იცნობენ როგორც შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსნის“ მთარგმნელსა და ჩვენი ქვეყნის დიდ მეგობარს. მას მეტად მჭიდრო კონტაქტები ჰქონდა მეცხრამეტე საუკუნის ქართველ მოღვაწეებთან, საქართველოს ინტელექტუალურ ელიტასთან. მეოცე საუკუნეში მ. უორდროპის სახელი ყველასათვის  პატივსაცემი და ძალიან ახლობელი გახდა, თუმცა ბოლო დრომდე ცოტა რამ იყო ცნობილი მისი ლექსიკოგრაფიული საქმიანობის შესახებ. 2019 წელს გამოვეცით მარჯორი უორდროპის „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ მასალების გაციფრებული ვერსია ორენოვანი ინგლისურ-ქართული კომენტარებით. ამ წიგნში ყურადღება გამახვილებულია მარჯორი უორდროპის ქართველოლოგიური მოღვაწეობის ნაკლებად ცნობილ სფეროზე - ლექსიკოგრაფიაზე.

წიგნი გამოიცა მარჯორი უორდროპის დაბადების 150 წლისთავის აღსანიშნავად.

დანარჩენს თავად წიგნიდან შეიტყობთ, რომლის ელექტრონული ვერსია გამოქვეყნებულია ქვემოთ მითითებულ მისამართზე.margaliti.com/EGD-web.pdf

 

 


 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია