გიორგი მელაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ უფროსი რედაქტორი.

Curriculum Vitae

სამუშაო გამოცდილება

წლები

2021

თანამდებობა

უფროსი რედაქტორი

ორგანიზაციის დასახელება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრი“

წლები

2009 2020

თანამდებობა

უფროსი რედაქტორი

ორგანიზაციის დასახელება

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“

წლები

1997-2001

თანამდებობა

„დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ უფროსი რედაქტორი, ტერმინოლოგიური კომისიის თავმჯდომარე

ორგანიზაციის დასახელება

თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“

წლები

1994-1996

თანამდებობა

„დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი

ორგანიზაციის დასახელება

თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“

განათლება

წლები

2011-2015

სპეციალობა

ფილოლოგია (ლექსიკოგრაფია)

უმაღლესი სასწავლებელი

თსუ, დოქტორანტურა

 
აკადემიური              ფილოლოგიის დოქტორი
ხარისხი

წლები

1988-1993

სპეციალობა

ინგლისური ენა და ლიტერატურა

უმაღლესი სასწავლებელი

თსუ, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი

 
აკადემიური              ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის
ხარისხი                      სპეციალისტი

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: კორპუსზე დაფუძნებული ლექსიკოგრაფია; ორენოვანი ლექსიკოგრაფია; დარგობრივი ლექსიკოგრაფია; ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერება; გერმანიკული ენები; ენის წარმოშობის საკითხი; დიგიტალური ჰუმანიტარია.

კონფერენციები:

 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „ლექსიკონები, როგორც საგანმანათლებლო რესურსების კომპონენტები (გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინ-ქრესტომათია)“. საერთაშორისო კოლოკვიუმი ლექსიკოგრაფია გზის გასაყართან. კონფერენციის ორგანიზატორები: თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი და EMLEX - ლექსიკოგრაფიის ევროპული სამაგისტრო პროგრამის კონსორციუმი. ოქტომბერი, 2019.

https://margaliti.com/emlexweb.pdf

 •  თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინქრესტომათია“. საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი რასმუს რასკისადმი იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები. ორგანიზატორები: გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, დანიის მეცნიერებათა სამეფო აკადემია, სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სექტემბერი, 2019.

 

 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „ნაწილობრივი ეკვივალენტობის საკითხის მნიშვნელობა ორენოვანი ლექსიკოგრაფიისა და ენის სწავლებისათვის“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესი. თბილისი, სექტემბერი, 2016. http://euralex2016.tsu.ge/workshops/programme.pdf
 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე, გ. ხუნდაძე. „ორენოვან დარგობრივ ლექსიკონებზე მუშაობის პრობლემები და სირთულეები“. კონფერენცია ტერმინოლოგია - ქართული ენის მომავალი, ორგანიზებული არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ. თბილისი, 2013
  http://www.ice.ge/batumi/terminologia-2013.pdf

 

 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი - ორენოვანი ევროპულ-ქართული ლექსიკონების საფუძველი“. ბათუმის მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში.  ბათუმი, 2012.
საგრანტო პროექტები
 • გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინქრესტომათია ლექსიკონებითა და გრამატიკული ცნობარებით“. 2017 – 2019 წლები. (გ. მელაძე - პროექტის მთავარი რედაქტორი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ელექტრონული და ონლაინლექსიკონი“. 2014 – 2016 (გ. მელაძე – ერთ-ერთი შემდგენელი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინლექსიკონი“. 2012 – 2014 (გ. მელაძე  – ერთ-ერთი შემდგენელი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინლექსიკონი“. 2009. (გ. მელაძე – ერთ-ერთი შემდგენელი). საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

 

პუბლიკაციები

ა. ბეჭდური გამოცემები:

 • გ. მელაძე. გერმანიკული ტომების ისტორია და კულტურა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა (იბეჭდება).

 

 • თ. მარგალიტაძე (რედაქტორი), გ. მელაძე, გ. ხუნდაძე, შ. აფრიდონიძე, ნ. კვერნაძე, ხ. გურიელი. ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი (30 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2019.  ISBN 978-9941-30-509-2.
 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის კრებული:„ლექსიკოგრაფია და ლინგვისტური მრავალფეროვნება“.  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, 2016. http://euralex.org/category/publications/euralex-2016/

 

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, XIV ტომი, ასო P (7 000 სიტყვა-სტატია).  თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2012 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, X ტომი, ასოები J,K,L (6 700 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2001 წ.

 

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, IX ტომი, ასო I (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თბილისი, 1999 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, VIII ტომი, ასო H (5 800 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.

 

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, VII ტომი, ასო G (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, VI ტომი, ასო F (6 300 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1997 წ.

 

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, V ტომი, ასო E (5 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1997 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, IV ტომი, ასო D (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.

 

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, III ტომი, ასო C (9 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, II ტომი, ასო B (6 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.

 

ბ. ონლაინ-ლექსიკონები:

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ., კვერნაძე ნ., გურიელი ხ. „ინგლისურ-ქართულისასწავლო ლექსიკონი“ (30 000 სიტყვა-სტატია). https://learners.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2010 წ.

 

 • ფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „დიდიინგლისურ-ქართულიონლაინლექსიკონი“ (110 000 სიტყვა-სტატია). www.dict.ge.  თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2010 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-რუსულ-ქართულიტექნიკურიონლაინლექსიკონი“ (18 000  სიტყვა-სტატია). http://techdict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი.  თბილისი,  2015 წ.

 

 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ფორაქიშვილი ნ. (რედაქტორი), ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულიბიოლოგიურიონლაინლექსიკონი“ (23 000  სიტყვა-სტატია).  http://bio.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი.  თბილისი,  2013 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულისამხედროონლაინლექსიკონი“ (10 000  სიტყვა-სტატია). http://mil.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი.  თბილისი,  2009 წ.

 

გ. ონლაინ-ქრესტომათია

 • გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინქრესტომათია ლექსიკონებითა და გრამატიკული ცნობარებით. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თბილისი, 2019. http://germanic.ge

 .  ლექსიკოგრაფიასთან დაკავშირებული სტატიები:

 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. ლექსიკოგრაფია საქართველოში. ქართველოლოგიის  საკითხები. გამომცემელი: Vernon Press, 2022 (იბეჭდება).
 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე, ზ. ფურცხვანიძე. „ინგლისურ-ქართული პარალელური კორპუსი და მისი გამოყენება ქართულ ლექსიკოგრაფიაში“. სამეცნიერო ჟურნალი Lexikos, ტ. 32 (2), 2022.

https://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1701

   • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინქრესტომათიის ლექსიკოგრაფიული და ლექსიკოლოგიური ასპექტები“. Lexikos  (Journal of the African Association for lexicography - AFRILEX), № 29, 2019. ISSN 2224-0039 (online). DOI: https://doi.org/10.5788/29-1-1513
   • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „ნაწილობრივი ეკვივალენტობის საკითხის

მნიშვნელობა ორენოვანი ლექსიკოგრაფიისა და ენის სწავლებისათვის“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. თბილისი, 2016. http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202016/ euralex_2016_087_p787.pdf

   • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი - ორენოვანი ევროპულ-ქართული ლექსიკონების საფუძველი“. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკალი“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013      http://www.spekali.tsu.ge/index.php/en/article/viewArticle/7/62/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია