გიორგი მელაძე

www.dict.ge; mil.dict.ge; bio.dict.ge; www.techdict.ge, www.germanic.ge;

გიორგი მელაძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ უფროსი რედაქტორი;

1994 წლიდან „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ერთ-ერთი შემდგენელი, მოგვიანებით კი რედაქტორი (დღეისათვის გამოქვეყნებულია ლექსიკონის 14 ტომი; ინტერნეტში ატვირთულია ლექსიკონის ონლაინ-ვერსია, რომელიც 110 000 სიტყვა-სტატიას მოიცავს – www.dict.ge). „ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის“ (30 000 სიტყვა-სტატია) ერთ-ერთი შემდგენელი. „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინ-ლექსიკონის“ (10 000 სიტყვა-სტატია – http://mil.dict.ge), „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონისა“ (23 000 სიტყვა-სტატია –  http://bio.dict.ge) და „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ონლაინ-ლექსიკონის“ (18 000 სიტყვა-სტატია - http://tech.dict.ge) ერთ-ერთი შემდგენელი.

გიორგი მელაძემ 1993 წელს დაამთავრა თსუ დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. 2016 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „ენობრივი ეკვივალენტობის საკითხები გერმანიკული წარმოშობის ლექსიკის მაგალითზე“.

მისი სამეცნიერო ინტერესების სფეროში შედის: ლექსიკოგრაფია; ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერება; გერმანიკული ენები; ენის წარმოშობის საკითხი; დიგიტალური ჰუმანიტარია; პარალელური კორპუსები; კორპუსზე დაფუძნებული ლექსიკოგრაფია; მანქანური თარგმნა.

Curriculum Vitae

სამუშაო გამოცდილება

წლები

2009

თანამდებობა

დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის უფროსი რედაქტორი

ორგანიზაციის დასახელება

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრი

წლები

1997-2001

თანამდებობა

დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის უფროსი რედაქტორი, ტერმინოლოგიური კომისიის თავმჯდომარე

ორგანიზაციის დასახელება

თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული ლექსიკოგრაფიული ცენტრი

წლები

1994-1996

თანამდებობა

დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის სარედაქციო კოლეგიის წევრი

ორგანიზაციის დასახელება

თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული ლექსიკოგრაფიული ცენტრი

განათლება

წლები

2011-2015

სპეციალობა

ფილოლოგია (ლექსიკოგრაფია)

უმაღლესი სასწავლებელი

თსუ, დოქტორანტურა

წლები

1988-1993

სპეციალობა

ინგლისური ენა და ლიტერატურა

უმაღლესი სასწავლებელი

თსუ, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი

 

კონფერენციები:

 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „ლექსიკონები, როგორც საგანმანათლებლო რესურსების კომპონენტები (გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინ-ქრესტომათია)“. საერთაშორისო კოლოკვიუმი ლექსიკოგრაფია გზის გასაყართან. კონფერენციის ორგანიზატორები: თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი და EMLEX - ლექსიკოგრაფიის ევროპული სამაგისტრო პროგრამის კონსორციუმი. ოქტომბერი, 2019. https://margaliti.com/emlexweb.pdf
 •  თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინ-ქრესტომათია“. საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი რასმუს რასკისადმი იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები. ორგანიზატორები: გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, დანიის მეცნიერებათა სამეფო აკადემია, სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სექტემბერი, 2019.
 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „ნაწილობრივი ეკვივალენტობის საკითხის მნიშვნელობა ორენოვანი ლექსიკოგრაფიისა და ენის სწავლებისათვის“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესი. თბილისი, სექტემბერი, 2016. http://euralex2016.tsu.ge/workshops/programme.pdf
 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე, გ. ხუნდაძე. „ორენოვან დარგობრივ ლექსიკონებზე მუშაობის პრობლემები და სირთულეები“. კონფერენცია ტერმინოლოგია - ქართული ენის მომავალი, ორგანიზებული არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ. თბილისი, 2013
  http://www.ice.ge/batumi/terminologia-2013.pdf
 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი - ორენოვანი ევროპულ-ქართული ლექსიკონების საფუძველი“. ბათუმის მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში.  ბათუმი, 2012.

საგრანტო პროექტები

 • „გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინ-ქრესტომათია ლექსიკონებითა და გრამატიკული ცნობარებით“. 2017 – 2019 წლები. (გ. მელაძე - პროექტის მთავარი რედაქტორი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ელექტრონული და ონლაინ-ლექსიკონი“. 2014 – 2016 (გ. მელაძე - შემდგენელი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონი“. 2012 - 2014 (გ. მელაძე შემდგენელი). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ლექსიკონი“. 2009. (გ. მელაძე - შემდგენელი). საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

პუბლიკაციები

ა. ბეჭდური გამოცემები:

 • თ. მარგალიტაძე (რედაქტორი), გ. მელაძე, გ. ხუნდაძე, შ. აფრიდონიძე, ნ. კვერნაძე, ხ. გურიელი. ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი (30 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2019.  ISBN 978-9941-30-509-2.
 • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის კრებული: ლექსიკოგრაფია და ლინგვისტური მრავალფეროვნება“.  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, 2016. http://euralex.org/category/publications/euralex-2016/
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XIV ტომი, ასო P (7 000 სიტყვა-სტატია).  თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2012 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XIII ტომი, ასო O (5 300 სიტყვა-სტატია).  თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2008 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XII ტომი, ასო N (4 200 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2006 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XI ტომი, ასო M (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2003 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, X ტომი, ასოები J,K,L (6 700 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2001 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, IX ტომი, ასო I (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თბილისი, 1999 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VIII ტომი, ასო H (5 800 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VII ტომი, ასო G (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VI ტომი, ასო F (6 300 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1997 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, V ტომი, ასო E (5 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1997 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, IV ტომი, ასო D (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, III ტომი, ასო C (9 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, II ტომი, ასო B (6 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, I ტომი, ასო A (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1995 წ.

ბ. ონლაინ-ლექსიკონები:

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი“ (110 000 სიტყვა-სტატია). www.dict.ge.  თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2010 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ონლაინ-ლექსიკონი“ (18 000  სიტყვა-სტატია). http://techdict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი.  თბილისი,  2015 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ფორაქიშვილი ნ. (რედაქტორი), ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონი“ (23 000  სიტყვა-სტატია).  http://bio.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი.  თბილისი,  2013 წ.
 • მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინ-ლექსიკონი“ (10 000  სიტყვა-სტატია). http://mil.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი.  თბილისი,  2009 წ.

ონლაინ-ქრესტომათია

 • გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინ-ქრესტომათია ლექსიკონებითა და გრამატიკული ცნობარებით. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თბილისი, 2015. http://germanic.ge

 .  ლექსიკოგრაფიასთან დაკავშირებული სტატიები:

   • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინ-ქრესტომათიის ლექსიკოგრაფიული და ლექსიკოლოგიური ასპექტები“. Lexikos  (Journal of the African Association for lexicography - AFRILEX), № 29, 2019. ISSN 2224-0039 (online). DOI: https://doi.org/10.5788/29-1-1513
   • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „ნაწილობრივი ეკვივალენტობის საკითხის მნიშვნელობა ორენოვანი ლექსიკოგრაფიისა და ენის სწავლებისათვის“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. თბილისი, 2016. http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202016/ euralex_2016_087_p787.pdf
   • თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი - ორენოვანი ევროპულ-ქართული ლექსიკონების საფუძველი“. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკალი“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013      http://www.spekali.tsu.ge/index.php/en/article/viewArticle/7/62/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2020 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია