ნათია კვერნაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“  რედაქტორი.

Curriculum Vitae


განათლება:


1991-1996 წწ
. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი; სპეციალობა: ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი.

სამუშაო
გამოცდილება

1996-1997 წწ.    თსუ, „ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი“, მთარგმნელი.

1998-2001 წწ    
ტასისის“ მონიტორინგის გუნდი; მთარგმნელი.

1997 - 2000
   თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ერთ-ერთი შემდგენელი.

2001 - 2006   თსუ ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ რედაქტორი.

2006 - 2020    თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ რედაქტორი.

2020 -
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ რედაქტორი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ორენოვანი ლექსიკოგრაფია, სასწავლო ლექსიკოგრაფია.

პუბლიკაციები


. ბეჭდური გამოცემები:

 • თ. მარგალიტაძე (რედაქტორი), გ. მელაძე, გ. ხუნდაძე, შ. აფრიდონიძე, ნ. კვერნაძე, ხ. გურიელი. „ინგლისურ-ქართულისასწავლოლექსიკონი“ (30 000 სიტყვა-სტატია). თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2019.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, XIV ტომი, ასო P (7 000 სიტყვა-სტატია). ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2012 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, XIII ტომი, ასო O (5 300 სიტყვა-სტატია).  ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2008 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, XII ტომი, ასო N (4 200 სიტყვა-სტატია). ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2006 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, XI ტომი, ასო M (6 000 სიტყვა-სტატია). ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2003 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, X ტომი, ასოები J,K,L (6 700 სიტყვა-სტატია). ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2001 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, IX ტომი, ასო I (5 500 სიტყვა-სტატია). ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“, თბილისი, 1999 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, VIII ტომი, ასო H (5 800 სიტყვა-სტატია). ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 1998 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, VII ტომი, ასო G (5 500 სიტყვა-სტატია). ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 1998 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართულილექსიკონი“, VI ტომი, ასო F (6 300 სიტყვა-სტატია). ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 1997 წ.

. ონლაინ-ლექსიკონები:

 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „დიდიინგლისურ-ქართულიონლაინლექსიკონი“ (110 000 სიტყვა-სტატია). ნ. კვერნაძე - ერთ-ერთი შემდგენელი. www.dict.ge.  თსუ „ლექსიკოგრაფიის ცენტრი“. თბილისი, 2010 წ.
 • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ., კვერნაძე ნ., გურიელი ხ. „ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი“ (30 000 სიტყვა-სტატია). https://learners.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2020 წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია