ნათია კვერნაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიის ცენტრის“ რედაქტორი;

განათლება:

1991-1996 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი; ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი.

შრომითი გამოცდილება:

2019 - დღემდე   თსუ-ს საუნივერსიტეტო „ლექსიკოგრაფიული ცენტრი“ ; „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ რედაქტორი.

2018-2019 წწ.     ვთანამშრომლობდი თსუ-ს საუნივერსიტეტო „ლექსიკოგრაფიულ ცენტრთან“  უშტატო თანამშრომელი; „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ რედაქტორი.

2011-2014 წწ.    თსუ-ს საუნივერსიტეტო  „ლექსიკოგრაფიული ცენტრი“; „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ რედაქტორი.

2008-2011 წწ.    თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ლექსიკოგრაფიული ცენტრის“ თანამშრომელი;  „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ასისტენტი რედაქტორი.

1997-2008 წწ.    თსუ-ს ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული „ლექსიკოგრაფიული ცენტრის“ თანამშრომელი;  „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ შემდგენელი.

1998-2001 წწ    ტასისის მონიტორინგის გუნდი; მთარგმნელი.

1996-1997 წწ.    თსუ, „ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი“, მთარგმნელი.

 

 ბეჭდური გამოცემები:

  • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VI ტომი, ასო F (6 300 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი. თბილისი, 1997 წ.
  • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VII ტომი, ასო G (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.
  • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VIII ტომი, ასო H (5 800 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.
  • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, IX ტომი, ასო I (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი, თბილისი, 1999 წ.
  • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XI ტომი, ასო M (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი. თბილისი, 2003 წ.
  • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XII ტომი, ასო N (4 200 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი. თბილისი, 2006 წ.
  • ამირეჯიბი რ., აფრიდონიძე შ., ბროერსი ლ., მარგალიტაძე თ., რეიფილდი დ. (მთავარი რედაქტორი), ჩხაიძე ლ., ჭანტურია ა. „დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი“ (140 000 სიტყვა-სტატია). გამომც. „გარნეტი“. ლონდონი, 2006 წ.
  • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XIII ტომი, ასო O (5 300 სიტყვა-სტატია).  თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი. თბილისი, 2008 წ.
  • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XIV ტომი, ასო P (7 000 სიტყვა-სტატია).  თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი. თბილისი, 2012 წ.

 ონლაინ-ლექსიკონი:

  • აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი“ (110 000 სიტყვა-სტატია). www.dict.ge.  თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი. თბილისი, 2010 წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2020 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია