თინათინ მარგალიტაძის სტატიები ლექსიკოგრაფიის სხვადასხვა საკითხებზე


ენა და კულტურის ეკოლოგია

The Comprehensive English-Georgian Online Dictionary and Translation of Shakespeare into Georgian

ევროპულ-ქართული პარალელური კორპუსები ქართული ლექსიკოგრაფიისა და მთარგმნელობითი საქმიანობისათვის

ორენოვანი ლექსიკონებისა და თარგმანის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის

მარჯორი უორდროპის ლექსიკოგრაფული საქმიანობა

მარჯორი უორდროპის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი

ტერმინოლოგიური პოლიტიკის საკითხისათვის საქართველოში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია