რატომ ლექსიკოგრაფია?

 

 

გადმოიწერეთ ჩვენი პრეზენტაცია სასურველ ფორმატში: Powerpoint (22.3 mb) | PDF (8.1 mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია