კონფერენციები

 

EMLex - ოქტომბრის კონფერენციის პროგრამა. თბილისი, საქართველო (8-11 ოქტომბერი, 2019)
EMLex Autumn Meeting and Colloquium. Tbilisi, Georgia (October 8-11, 2019)

 

Euralex - მე-17 კონგრესი, თბილისი, საქართველო (6-10 სექტემბერი, 2016)
Euralex - 17th Congress, Tbilisi, Georgia (September 6-10, 2016)

თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია