კონფერენციები

ბათუმის I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში (2010 წ.)

ათუმის  II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში (2012 წ.)

ვროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის (EURALEX) XVII საერთაშორისო კონგრესი (2016 წ.)

რეგიონული კონფერენცია „ინგლისური ფილოლოგია გუშინ, დღეს, ხვალ“, მიძღვნილი პროფესორ მერი იანქოშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი (2018 წ.)

საერთაშორისო კოლოკვიუმი „ლექსიკოგრაფია გზის გასაყართან“ (2019 წ.)

რეგიონული კონფერენცია „მარჯორი უორდროპი - 150“

 

თინათინ მარგალიტაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით; უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ დირექტორი

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია