სალექციო მასალა

პირველი ლექცია (101 kb)

მეორე ლექცია (82 kb)

მესამე ლექცია (114 kb)

მეოთხე ლექცია (151 kb)

მეხუთე ლექცია (173 kb) - სიტყვები (თავი, Head, ГОЛОВА) (133 kb)

მეექვსე ლექცია (188 kb)

მეშვიდე ლექცია (116 kb)

მერვე ლექცია (79 kb)

მეცხრე ლექცია (152 kb)

მეათე ლექცია (125 kb)

მეთერთმეტე ლექცია (121 kb)

მეთორმეტე ლექცია (103 kb)

 

 

თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია