ინგლისური ენის კონტექსტი: ლინგვისტური, ლიტერატურული, ისტორიული, მითოლოგიური

 

რიდერი 1 (269 kb)

რიდერი 2ა (3.46 mb)

___რიდერი 2ბ (175 kb)

რიდერი 3 (90 kb)

რიდერი 4 - Indo-European vocabulary (31.8 mb)

რიდერი 5 (430 kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

* ყურადღება! ონლაინ ლექციებში შესასვლელად საჭიროა მომხმარებლის სახელი და პაროლი.

ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტს.

თინათინ მარგალიტაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით; უნივერსიტეტის „ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის“ დირექტორი

 
დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია