გერმანიკული ენების შედარებითი გრამატიკა

საგამოცდო თემები 2019

 

რიდერი 1 (269 kb)

რიდერი 2ა (3.46 mb)

___რიდერი 2ბ (175 kb)

რიდერი 3 (90 kb)

რიდერი 4 - Indo-European vocabulary (31.8 mb)

რიდერი 5 (430 kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

* ყურადღება! ონლაინ ლექციებში შესასვლელად საჭიროა მომხმარებლის სახელი და პაროლი.

ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტს.

თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია