კონკურსი ლექსიკოგრაფიაში - 2015

საგამოცდო ბილეთები - ლექსიკოგრაფიული საფუძვლები (2018) ახალი

მეორე შუალედური წერის თემები (2018) ახალი

პირველი შუალედური წერის თემები (2018)

მეორე შუალედური წერის თემები (2017)


პირველი ლექცია  
მეორე ლექცია  
მესამე ლექცია ლექცია ინგლისურ ენაზე
მეოთხე ლექცია  
მეხუთე ლექცია

1. ენა და კულტურის ეკოლოგია

2. სჭირდება თუ არა ქართულ ენას გაინგლისურება?

მეექვსე ლექცია

ლექცია ინგლისურ ენაზე

მეშვიდე ლექცია

კორპუსული ლინგვისტიკა

 
მერვე ლექცია ლექცია ინგლისურ ენაზე
მეეცხრე ლექცია  
მეათე ლექცია  
მეთერთმეტე ლექცია  
მეთორმეტე ლექცია  
მეცამეტე ლექცია  
მეთოთხმეტე ლექცია  

ბმულები ონლაინ-ლექსიკონებზე:

   
dictionary.cambridge.org

www.collinsdictionary.com

dictionary.reverso.net/english-cobuild

www.goenglish.com/Idioms/All+Systems+Are+Go.asp
www.ldoceonline.com

www.macmillandictionary.com

www.merriam-webster.com
www.learnersdictionary.com/definition/preoccupy

www.oxforddictionaries.com

oald8.oxfordlearnersdictionaries.com
თინათინ მარგალიტაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის პროფესორი (ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება)

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2008 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თიქია